Seemotoapteekeille lämpötilavalvonta

Varaudu mahdolliseen sähkökatkoon apteekissa

Olemme saaneet viime aikoina paljon kyselyitä Seemoto-lämpötilavalvonnan toiminnasta apteekissa sähkökatkojen aikana. Tällä sivulla vastaamme yleisimpiin esille tulleisiin kysymyksiin.

Vaikuttaako sähkökatko Seemoton toimintaan?

Kyllä. Seemoton toimintaperiaatehan on, että anturit mittaavat lämpötilan viiden minuutin välein ja lähettävät datan tukiasemalle. Tukiasema on yhteydessä Seemoto- palveluun, jonne se lähettää mittaukset joko matkapuhelinverkon tai Internetin kautta (riippuen tukiaseman mallista). Tukiasema tarvitsee toimiakseen verkkovirtaa ja siten sähkön kadottua pistorasiasta, se lakkaa toimimasta. Sähköjen palauduttua tukiasema käynnistyy uudelleen automaattisesti, eikä sen suhteen tarvita mitään erityisiä toimenpiteitä.

Miten Seemoto-anturit toimivat katkojen aikana?

Seemoto-anturit ovat paristotoimisia. Sähkökatkon sattuessa ne jatkavat lämpötilan mittaamista normaalisti. Koska tukiasema lakkaa toimimasta, eivät anturit katkon aikana saa siihen yhteyttä. Silloin ne tallentavat mittaukset omiin muisteihinsa. Anturin muistiin mahtuu noin kuukauden verran mittauksia. Kun sitten sähköt palautuvat ja tukiasema alkaa taas toimia, anturit ottavat siihen uudelleen yhteyden ja raportoivat mittaukset myös katkon ajalta.

Miten hälytykset toimivat mahdollisen katkon aikana?

Jos sähkökatkon aikana on tullut hälytysrajojen ylityksiä, hälytykset lähtevät vasta sähköjen palauduttua. Hälytykset lähetetään palvelimelta eikä ylitystietoa ole siellä käytettävissä ennen kuin anturit ovat lähettäneet tietonsa tukiaseman kautta palvelimille.

Mikä on sähkökatkon suurin haitta Seemoto-käyttäjälle?

Sähkökatkon aikana reaaliaikainen seuranta katkeaa ja myös hälytykset tulevat viiveellä. Muutoin järjestelmä kirjaa lämpötilat normaalisti.

Onko reaaliaikaisuuden katoamiselle mitään tehtävissä?

Jos Seemoto-seuranta halutaan pitää reaaliaikaisena sähkökatkojenkin aikana, tukiaseman (ja mahdollisten lisä-reitittimien) virransaanti pitää varmistaa. Jos esimerkiksi jääkaapeilla on oma varavirtajärjestelmä, kannattaa tukiasema liittää niiden kanssa samaan virtaan. Jos sellaista ei ole, Seemotolta saa pienellä panostuksella ns. miniUPS-laitteen, joka pitää tukiaseman päällä katkoksen aikana noin 10 tunnin ajan. MiniUPS on pienikokoinen oman akun sisältävä "laturi", jolla korvataan tukiaseman oman verkkolaite. MiniUPS on normaalisti koko ajan latauksessa ja sen akut ovat käytännössä aina katkoksen alkaessa täynnä. Sähköjen katketessa tukiasema siirtyy automaattisesti käyttämään UPSin akkua ja sähkövirran tullessa takaisin se palautuu itsestään normaaliin tilaan. Jos olette jo hankkineet miniUPS-laitteen, kannattaa tarkistaa, että laitteen kyljessä oleva pieni kytkin on asennossa A. Silloin se toimii varavirtalähteenä edellä kuvatulla tavalla.

Miten Seemoto- palvelinkeskuksessa on varauduttu sähkökatkoon?

Seemoton palvelinkeskuksissa on oma UPS-laite, jolla on varauduttu lyhyehköihin, noin puolen tunnin, katkoksiin. Jos katkos kestää pitempään, palvelu ei toistaiseksi pysty käsittelemään mittauksia. Tällöin anturit siirtyvät jälleen tallentamaan lämpötiloja muisteihinsa, josta ne tuodaan palvelimelle sähkökatkojen jälkeen. Rakennukseen, jossa palvelinkeskuksemme ovat, on kuitenkin tulossa ensi vuoden alussa (2023 tammikuussa) sähkögeneraattorikontti, joka takaa sähkökatkosten aikana sähkönsaannin Seemoto-palvelimille. Tällöin, jos miniUPSit ovat apteekissa käytössä, on järjestelmässä kaikilta osin varauduttu mahdolliseen sähkökatkoon. 

Mitä, jos lääkkeitä pitää siirtää apteekissa toisaalle?

Jos lääkkeitä pitää varastoida muualle, Seemotolta saa myös tarkoitukseen sopivia kylmälaukkuja, joilla voi varmistaa lääkkeiden säilyvyyden. Niistä löytyy lisätietoa täältä.

Seemoto-kuljetusloggeria voi käyttää varmistamaan lääkkeiden väliaikaissäilytyksen lämpötiloja. Jos lääkkeet viedään toisiin tiloihin, jossa ei ole Seemoto tukiasemaa, mittaukset siirtyvät palveluun vasta, kun loggeri tuodaan takaisin tukiaseman läheisyyteen. Laite kuitenkin ilmoittaa fyysisesti punaisella led-valolla, jos lämpötilarajat on jossain vaiheessa ylitetty.

Mitkä ovat Seemoton hyödyt apteekille katko-tilanteissa?

Jos Seemoto on käytössä, ei esimerkiksi yöaikaan taikka viikonloppuna tapahtuneiden sähkökatkojen vaikutus jää huomaamatta. Järjestelmällä on siten huomattava merkitys lääketurvallisuuteen! Lämpötilat katkoksen ajalta ovat nähtävissä joko reaaliaikaisesti taikka viiveellä. Myös hälytykset ylityksistä tulevat. Mikäli tukiaseman sähkönsaanti on varmistettu, voi olla että ensimmäinen ilmoitus sähkökatkosta onkin Seemotosta tullut lämpötilahälytys.

Mistä saan lisätietoa?

Jos Sinulle jäi vielä kysyttävää tai jos haluat hankkia esimerkiksi miniUPS-laitteen tai kuljetusloggerin, ota yhteys Seemoto asiakastukeen sähköpostilla support@seemoto.com, puhelimella 045 1259000, tämän sivun Chat-sovelluksen,  taikka  tämän lomakkeen kautta.

Lopuksi pari vinkkiä

Muistathan tarkistella henkilömuutosten yhteydessä, että Seemoton hälytysten vastaanottajalista on ajan tasalla. Samoin antureille ja tukiasemalle on hyvä määritellä niin sanotut "Ei dataa" -hälytykset. Ne hälyttävät, jos laitteista ei ole tullut dataa määriteltyyn aikaan. Niillä saadaan kiinni eri syistä johtuvat toimintahäiriöt ja mahdolliset anturien paristojen loppumiset. Näin voidaan pitää Seemoto-järjestelmä toiminnassa parhaalla mahdollisella tavalla.