• Lämpötilaloggeri kuljetusten seurantaan

    Apteekissa olevien lääkkeiden lämpötilaseurannan lisäksi Seemoto-laitteilla voidaan seurata myös kuljetuslaatikoiden lämpötiloja matkan aikana apteekista asiakkaalle. Lämpötiloja viiden minuutin välein mittaava Seemoto-lämpötilaloggeri (TS-logger) soveltuu erinomaisesti lääkekuljetusten seurantaan.
    Tutustu palveluun

Langaton lämpötila-anturi valvoo lääkkeiden kuljetusta 

Apteekissa olevien lääkkeiden lämpötilaseurannan lisäksi Seemoto-laitteilla voidaan seurata myös kuljetuslaatikoiden lämpötiloja matkan aikana apteekista asiakkaalle. Seemoton lämpötilaloggeri (TS-logger) soveltuu erinomaisesti lääkekuljetusten seurantaan.

Langaton lämpötilaloggeri kuljetusten seurantaan

Langaton lämpötilaloggeri

Kuten kaikki muutkin Seemoto-anturit lämpötilaloggeri mittaa lämpötilan viiden minuutin välein. Jos sillä on kuljetuksen aikana yhteys tukiasemaan, sen raportoimat tiedot ovat katsottavissa palvelun kautta reaaliajassa. Lääkekuljetuksissa reaaliaikaisuuden saavuttaminen edellyttää tukiaseman lisäämistä myös ajoneuvoon. Laitteen mitat ovat  71 x 37 x 12 mm ilman taustalevyä ja taustalevyn kanssa 97 x 62 x 12 mm.

Yksinkertaisimmillaan lääkkeiden kuljetuksen lämpötiloja voi seurata käyttökytkimellisen Seemoto-lämpötilaloggerin (TS-Logger) avulla.

Lämpötilaloggeri laitetaan kuljetuslaatikkoon taikka kylmälaukkuun ja anturin taustalevyssä oleva käyttökytkin asetetaan "päälle" asentoon. Mittaus alkaa vasta anturiin määritellyn aloitusviiveen jälkeen. Näin annetaan esimerkiksi huoneenlämpöiselle anturille aikaa jäähtyä kylmälaukun lämpötilaan. Usein kylmäkuljetukseen mukaan laitettava anturi säilytetään jääkaapissa, jolloin se on jo valmiiksi oikeassa lämpötilassa eikä aloitusviivettä tarvita välttämättä ollenkaan. Mittaukset tallentuvat laitteen omaan muistiin, mikäli tukiasemayhteyttä ei ole.


Lämpötilaloggeriin on asetettu myös ennaltamääritellyt lämpötilarajat. Raja-arvot on merkitty loggerissa olevaan tarraan ja ne ovat siten myös käyttäjälle näkyvissä. Tällöin ei ole vaaraa, että ulospäin samanlaiselta näyttävät loggerit voisivat sekoittua kylmä- ja huoneenlämpökuljetuksissa. Jos lämpötilarajat kuljetuksen aikana ylittyvät, anturin etupuolella alkaa vilkkua punainen ledivalo. Tällöin kuljetuslaukun purkaja näkee heti, onko rajojen ylityksiä tapahtunut. Kun laite otetaan perillä kuljetuslaukusta ja käyttökytkin siirretään "pois" -asentoon, anturi vilkuttaa joko punaista tai vihreätä lediä sen mukaan, onko lämpötilarajat matkan aikana ylitetty vai ei. Kun laite palaa apteekin tukiaseman kuuluvuusalueelle, se purkaa tietonsa palveluun. Sen jälkeen koko kuljetuksen lämpötilakäyrän voi käydä katsomassa palvelunäkymästä.

Lämpötilaloggeri tukee kuljetuksen reaaliaikaista lämpötilaseurantaa 

Mikäli lääkekuljetuksia on apteekilla paljon, kannattaa harkita oman tukiaseman asentamista myös kuljetuksessa käytettävään ajoneuvoon. Tämä mahdollistaa kuljetusten reaaliaikaisen seurannan, sillä silloin lämpötilaloggeri kommunikoi mittaustiedon reaaliaikaisesti tukiaseman kautta Seemoto-palveluun.


Jokaiselle Seemoto-anturille voidaan asettaa hälytys. Jos anturi on tukiasemayhteydessä lääkekuljetuksen aikana, toimivat hälytykset myös reaaliaikaisesti. Käytännössä siis matkan aikana tapahtuneesta poikkeamasta järjestelmä voi ilmoittaa hälytyksellä heti vaikkapa auton kuljettajalle taikka apteekkarin puhelimeen. Näin voidaan saada kiinni esimerkiksi tilanteet, joissa kuljetuslaukun kansi aukeaa auton tavaratilassa tai tavaratilan ovi on jäänyt auki ja kovalla pakkasella jäähdyttää myös kuljetuslaatikon nopeasti. Jos autoon on asennettu tukiasema, järjestelmä mahdollistaa lisäksi ajoneuvon reaaliaikaisen paikannuksen sekä reitti-, aikataulu- ja kilometrimäärän raportoinnin.


Tukiaseman asentaminen autoon on helppoa. Se voidaan yksinkertaisimmillaan asentaa ajoneuvon 12 tai 24 voltin pistokkeeseen tai USB-liittimeen jos sellainen löytyy. Vaihtoehtoisesti autosähköasentaja voi asentaa laitteet kiinteästi ajoneuvon kiinteään 12V tai 24V sähköön. Tällöin tukiasema toimii myös pysähdysten aikana, eikä toimintakatkoksia tule. Auton pistokkeista katoaa usein virta, kun kuljettaja sammuttaa auton. Silloin siihen kytketty tukiasemakin lakkaa saamasta virtaa ja samalla reaaliaikaisuus katkeaa.


Lämpötila-anturien asennus ja järjestelmän käyttöönotto on helppoa 

Lämpötila mittaus onnistuu laadukkaasti Seemoto langaton lämpötila anturin avulla

Tilauksen jälkeen

  1. Seemoto-tiimi perustaa ja määrittelee palvelun valmiiksi Apteekkarin toiveiden mukaisesti
  2. Laitteet toimitetaan Asiakkaalle tarvittaessa jopa seuraavan arkipäivän aikana
  3. Virran päällekytkennän jälkeen laitteet asentuvat käyttövalmiiksi alle puolessa tunnissa ja lämpötilan mittaaminen alkaa
  4. Seemoto-tiimi tarkistaa etänä kaikki asennukset ja varmistaa laitteiden ja anturiverkon toimivuuden
  5. Mahdollisissa ongelmatilanteissa asiakas saa tukea Seemoto-tiimiltä suomeksi ja tarvittaessa myös englanniksi