Seemoto lämpötila-anturin (lämpömittarin) kalibrointi

Kalibroidut Seemoto-anturit apteekkiin tilaamalla tai vuosittain lisäpalveluna

Miten Seemoto lämpötila-anturin (lämpömittarin) kalibrointi tapahtuu?

Kaikki Seemoton lämpötila-anturit kalibroidaan ennen toimitusta asiakkaalle. Vaihtoehtoina kalibrointilämpötilalle ovat ”pakastin”, ”jääkaappi” tai ”huoneenlämpö”. Erityistoivomuksesta lämpötila-anturin kalibrointi voidaan suorittaa myös muissa lämpötiloissa. Ennen antureiden lähettämistä selvitetään yhdessä asiakkaan kanssa niiden sijoituspaikat ja kunkin anturin kalibrointilämpötila valitaan sen mukaan, minne se asennetaan. 

Seemoto-anturien kalibrointi tehdään standardin EN13486 mukaisesti. Itse antureita ei säädetä näyttämään oikeaa arvoa, vaan anturin raportoima arvo ja oikea lämpötila ilmoitetaan kalibrointitodistuksessa. Seemoto-anturit ovat erittäin tarkkoja, mutta jos kalibroinnissa anturin lämpötila eroaa oikeasta enemmän kuin puoli astetta, sitä ei toimiteta asiakkaalle. Oikea lämpötila kalibroinnissa todetaan erittäin tarkalla vertailumittarilla, jonka kalibrointitodistus on myös saatavilla.


Uudet anturit kalibroidaan ennen asiakkaalle lähettämistä vähintään yhdessä lämpötilapisteessä. Kalibrointi suoritetaan ±5 astetta anturin tulevasta käyttölämpötilasta. Kalibrointilämpötiloina Seemotossa käytetään n. -20 ⁰C pakastimiin, n. +4 ⁰C jääkaappeihin ja n. +22 ⁰C huoneenlämpöön.

Anturin hintaan sisältyy aina tehtaalla tapahtunut kalibrointi 1 - 3 lämpötilassa. Ennen vuotta 2021 toimitetusta antureista valtaosa on kalibroitu ainoastaan yhdessä lämpötilassa, mutta uusissa toimituksissa on säännönmukaisesti kolmen pisteen kalibrointi. Anturin mukana toimitetaan aina kalibrointitodistus, josta kalibroinnissa käytetyt lämpötilat voi tarkistaa. Kalibrointitodistus on voimassa kaksi vuotta. Todistukset on tallennettu sähköiseen järjestelmään, josta ne voi tarvittaessa myös tulostaa. Oikea kalibrointitodistus löytyy järjestelmästä anturin yksilöllisen MAC-koodin avulla. MAC-koodi on painettu anturin takana olevaan tyyppitarraan. Kalibrointitodistusten sähköinen tallennuspaikka löytyy osoitteesta: http://calibration.seemoto.com Sivusto ei vaadi salasanaa, vaan todistuksen voi hakea pelkällä MAC-koodilla.

Koska ja miten voidaan uusia Seemoto lämpötila-anturin (lämpömittarin) kalibrointi?

Kalibrointitodistuksen vanhennuttua Seemoto-anturit voidaan uudelleenkalibroida. Seemoto tarjoaa kalibrointia maksullisena lisäpalveluna. Kalibroinnin voi tilata joko automaattisesti joka tai joka toinen vuosi tehtäväksi tai sitten tarjouksen perusteella todistusten vanhetessa. Uudelleenkalibrointi ei ole kuitenkaan apteekille pakollista eikä viranomainen vaadi mittalaitteille voimassaolevaa kalibrointitodistusta. Kalibroinnin sijasta asiakas voi tehdä itse ns. jaksottaisen varmistuksen, josta löytyy lisätietoa jaksottaisen  jaksottaisen varmistuksen osiosta.

Uudelleenkalibrointi lisäpalveluna Seemoton tekemänä on kuitenkin apteekille helpoin ja yksinkertaisin vaihtoehto. Valtaosa asiakkaistamme tilaa vapaaehtoisena lisäpalveluna kalibroinnin säännöllisesti toteutettavaksi. Ilman sopimusta automaattisesta kalibroinnista Seemoton asiakastuki lähettää tarjouksen sähköpostilla, kun anturien todistukset ovat vanhenemassa.


Tehtiin kalibrointi automaattisesti tai tarjousten perusteella se tapahtuu aina samalla tavalla. Seemoto Asiakastuki lähettää asiakkaalle vaihtoanturit, joiden päälle on selkeästi merkitty, minkä nykyisen anturin tilalle uusi anturi vaihdetaan. Kaikki anturinvaihtoon vaadittava palvelun konfigurointityö tehdään asiakaspalvelumme toimesta valmiiksi. Uusien anturien saapuessa asiakas ainoastaan vaihtaa uudet anturit vanhojen tilalle ja palauttaa vanhat anturit lähetyksen mukana tulevassa palautuskuoressa. Postimaksutkin on valmiiksi maksettu. Kaikki toimii automaattisesti, eikä mittauksiin tule katkoja. Uusien antureiden mukana tulevat aina myös uudet paristot, ja riski paristojen loppumiseen yllättäen pienenee näin olemattomaksi.

Mikäli antureiden uudelleenkalibrointi on ajankohtainen, eikä automaattista kalibrointisopimusta ei ole, kannattaa pyytää tarjous Seemoton asiakaspalvelun sähköpostiosoitteesta support@seemoto.comTosin Seemoto asiakastuki seuraa todistusten voimassaoloa ja lähettää tarjouksen sähköpostilla, kun anturien kalibrointitodistukset ovat vanhenemassa.

Lisää kalibrointitodistusten sisältämistä tiedoista ja sähköisen järjestelmän käytöstä löydät allaolevasta Youtube -videosta


Kaikki Seemoto -aiheiset videot loydät Seemoto Youtube kanavalta