Jaksottainen varmistus apteekissa

Mitä "jaksottainen varmistus" tarkoittaa?

Apteekkien valvova viranomainen ei vaadi voimassaolevaa kalibrointitodistusta. Sen sijaan se vaatii, että lämpötilavalvonnan mittareille, antureille ja kuljetusloggereille tulee suorittaa vähintään kerran vuodessa ns. jaksottainen varmistus. Apteekin pitää varmistua siitä, etteivät lämpömittarit ole menneet ”jumiin”. Toisin sanoen etteivät ne näytä aina samaa lukemaa huolimatta siitä, missä lämpötilassa ne oikeasti ovat. Samalla kun mittarien toiminta varmistetaan, tarkistetaan myös järjestelmän ja eritoten hälytysten toiminta.

 

Mikäli apteekissa käytettävissä antureissa on voimassaoleva kalibrointitodistus, se kattaa varmistuksen ensimmäisenä voimassaolovuotenaan. Jaksottainen varmistus tulisi suorittaa ensimmäisen kerran 12 kk antureiden käyttöönoton jälkeen ja sen jälkeen vuosittain. Mikäli apteekki on tilannut Seemoto-lisäpalveluna automaattisen, vuosittain suoritettavan, kalibrointipalvelun, ei erillistä jaksollista varmistusta tarvitse suorittaa. Silloin antureilla on aina alle vuoden vanha kalibrointitodistus, joka siis kelpaa sellaisenaan.

 

Jos apteekki kalibroi anturit joko automaattisella sopimuksella tai erilisen tarjouksen perusteella 24 kuukauden välein, jaksottainen varmistus on tehtävä itse joka toinen vuosi. Jos kalibrointeja ei suoriteta, varmistus on tehtävä vuosittain. Täältä voit lukea lisätietoa Kalibrointipalvelusta.

Miten jaksottainen varmistus toteutetaan Seemoto- antureilla?

Vaikka Seemoto-laitteet eivät voi samalla tavoin "jumittua" kuin esimerkiksi vanhat elohopealämpömittarit, jaksottainen varmistus on silti suoritettava. Järjestelmästä on löydyttävä merkintä tarkistuksen tekemisestä kullekin anturille erikseen.

 

Alla ohjeet, miten varmistuksen voi tehdä anturien uudelleenkalibroinnin sijaan.

Jos apteekissa on antureita sekä jääkaapeissa että huoneenlämmössä 

 •  Irrota jääkaapin lämpötila-anturi taustalevystään
 • Irrota huoneenlämpöanturi taustalevystään 
 •  Vaihda antureiden paikkaa keskenään. Kiinnitä huoneenlämpöanturi jääkaappianturin taustalevyyn ja päinvastoin.
 • Jääkaappianturi mittaa nyt lämpötilaa, joka ei ole välillä +2 - +8 C
 • Huoneenlämpöanturi mittaa nyt lämpötilaa, joka ei ole välillä +15 - +25 C
 • Tämä aiheuttaa hälytysviiveen jälkeen (yleensä 20 tai 30 minuuttia jääkaapissa ja 120 minuuttia huoneenlämmössä) lämpötilahälytyksen kummastakin anturista
 • Hälytysten laukeamisen jälkeen vaihda anturit takaisin omille paikoilleen

 • Odota, että jääkaappianturi palaavat takaisin alle +8 asteeseen, ja huoneenlämpöanturi palaa päälle +15 asteen, jolloin järjestelmä lähettää poikkeaman päättymishälytyksen

 • Avaa Seemoto-palvelussa ”Hälytykset” ja valitse vasemman reunan listasta juuri päättynyt jääkaappihälytys

 • Klikkaa ”Päivitä tila”

 • Muuta ”Uusi tila” -kenttään ”Käsitelty”

 • Kirjoita ”Uusi kommentti” -kenttään ”Jaksottainen varmistus suoritettu”

 • Paina ”Tallenna”

 • Käsittele huoneenlämpöhälytys samalla tavalla

Tehkää sama kaikille Seemoto -antureille. Jos teillä on useampia huoneenlämpöantureita, voitte suorittaa toimenpiteen varmistuksen usealle anturille yhtä aikaa. Jos käytät samaa huoneenlämpöanturia useamman jääkaappianturin varmistuksessa, ei huoneenlämpöhälytyksen tulemista tarvitse odotella kuin ensimmäisen kerran. Vaihto Jääkaappianturin ja viileäkaappianturin välillä toimii yhtä hyvin.


Jos apteekissa on antureita pelkästään jääkaapissa

 • Irrota kaikkien jääkaappien lämpötila-anturit taustalevyineen jääkaapeista

 • Aseta anturit huoneenlämpöön esimerkiksi pöydälle vierekkäin

 • Jääkaappianturit mittavat nyt lämpötilaa, joka ei ole välillä +2 - +8 C

 •  Tämä aiheuttaa hälytysviiveen jälkeen (yleensä 20 tai 30 minuuttia) lämpötilahälytyksen

 • Odota, että kaikista antureista on tullut hälytys ja siirrä anturit takaisin omille paikoilleen

 • Odota, että jääkaappianturit palavat takaisin alle +8 asteeseen, jolloin hälytykset päättyvät

 • Avaa Seemoto-palvelussa ”Hälytykset” ja valitse vasemman reunan listasta juuri päättynyt jääkaappihälytys

 • Klikkaa ”Päivitä tila”

 • Muuta ”Uusi tila” -> Käsitelty

 • Kirjoita ”Uusi kommentti” -kenttään ”Jaksottainen varmistus suoritettu”

 • Tallenna

 • Käsittele kaikkien anturien lämpötilahälytykset samalla tavalla

Teitpä kumman ohjeen mukaan tahansa, Seemoto-järjestelmässä on nyt jälki siitä, että jaksottainen varmistus on suoritettu. Tämä voidaan todentaa seuraavien 5 vuoden ajan seuraavalla tavalla.


Kun valvova viranomainen pyytää näyttämään todistuksen jaksottaisen varmistuksen suorittamisesta, (tai kun jostain muusta syystä haluat todentaa sen tapahtuneen), tee seuraavasti:

 • Valitse yläpalkista "Raportit"
 • Valitse ikkunan vasemmasta yläreunasta linkki "Hälytysraportti kommentteineen"
 • Määrittele avautuneessa hälytysraportissa ”Pvm alkaen” ja Pvm päättyy” -kentät siten, että väliin jää jaksottaisen varmistuksen suorittamisen päivämäärä
 • Valitse kohderyhmäksi ”Kaikki kohteet”
 • Klikkaa oikeasta yläreunasta ”Katso raportti”

Avautuvassa raportissa on lista valitulla aikavälillä lauenneista hälytyksistä. Kommentista näet, mitkä ovat jaksottaisesta varmistuksesta tulleita hälytyksiä. Valitse haluamasi rivin lopusta PDF-kuvake (”Vie hälytyksen tiedot PDF:ään”). Tässä PDF-tiedostossa näkyvät hälytyksen tiedot ja kommenttina ”Jaksottainen varmistus suoritettu” päivämäärän kera.

Lisätietoa jaksottaisen varmistuksen tekemisestä saat Seemoto asiakaspalvelun sähköpostiosoitteesta support@seemoto.com.

Jaksottainen varmistus on FIMEA:n edellyttämä toimenpide
Jaksottainen varmistus on Fimea:n edellyttämä toimenpide mittalaitteen oikeanlaisen toiminnan varmistamiseksi.