Seemotoapteekeille lämpötilavalvonta

Seemoton koulutus vastaa Fimean
lämpötilanseurantavaatimuksiin

Apteekin lämpötilaseurantakoulutus

Voit kouluttautua Seemoto-käyttäjäksi silloin kun se itsellesi parhaiten sopii. Seemoto-koulutus koostuu johdannosta koulutukseen, neljästä eri opetusvideosta ja koulutuksen sisältöä mittaavasta testistä. Koulutus antaa valmiudet hoitaa lämpötilan seurantaa (omavalvontaa) itsenäisesti viranomaisvaatimukset täyttäen. Lähetämme sähköpostitse todistuksen hyväksytyistä testisuorituksista koostetusti perjantaisin.

Seemoton koulutus vastaa Fimean ​lämpötilanseurantavaatimuksiin ja ​koulutuksen videot ja testin voit käydä läpi joko yhdellä kertaa tai useammassa erässä. Lähetettyäsi vastaukset järjestelmä tunnistaa automaattisesti sähköpostiosoitteesi. Testin voi suorittaa kerran yhdestä sähköpostiosoitteesta, joten maltathan vastata kaikkiin kysymyksiin ennen vastausten lähettämistä. Koulutuksen johdanto-osuus sisältää tarkemmat ohjeet koulutuksesta. 

Seemoto-lämpötilanvalvonta koulutusvideoiden sisältö

Koulutus koostuu neljästä videosta:

1. Perusteet: Lämpötilaseurantajärjestelmä, sisäänkirjautuminen, etusivu, lämpötilan mittausarvoraportti, Fimea vaatimukset (6 min)
2. Hälytykset: Käsittely, hälytysraportti ja -määritykset, miten Seemoto vastaa Fimean lämpötilanseurantavaatimuksiin (13 min)
3. Jaksottainen varmistus ja kalibrointi (10 min)
4. Mahdolliset ongelmatilanteet ja niiden ratkaisu (10 min)

Antoisaa koulutusta!
Siirry koulutussivulle