Seemoto antureiden kalibrointi

Kaikki Seemoto -anturit kalibroidaan ennen toimitusta asiakkaalle. Vaihtoehtoina kalibrointilämpötilalle ovat: pakastin, jää-/viileäkaappi ja huoneenlämpö. Erityistoivomuksesta kalibrointi voidaan suorittaa myös muissa kuin yllä mainituissa lämpötiloissa. Ennen antureiden lähettämistä selvitetään yhdessä asiakkaan kanssa niiden käyttökohteet ja kalibrointilämpötila valitaan sen mukaisesti.


Seemoto -anturien lämpötilakalibrointi suoritetaan EN13486 standardin ja ilmankosteus ASTM E104-02 standardin mukaisesti.

Anturin hintaan sisältyy aina kalibrointi yhdessä lämpötilassa ja kaksi vuotta voimassaoleva kalibrointitodistus. Asiakkaan niin halutessa voidaan kalibrointi suorittaa lisämaksusta myös useammille lämpötiloille. Kalibrointitodistukset on tallennettu sähköiseen järjestelmään, josta ne voi tarvittaessa tulostaa. Oikea kalibrointitodistus löytyy järjestelmästä anturin yksilöllisen MAC -koodin avulla. MAC -koodi löytyy anturin takapuolen tunnistetarrasta. Kalibrointitodistukset löytyvät osoitteesta: http://calibration.seemoto.com/

Kalibrointitodistuksen vanhennuttua Seemoto -anturit voidaan uudelleenkalibroida. Asiakkaalle uudelleenkalibrointi on erittäin yksinkertaista. Me lähetämme asiakkaalle vaihtoanturit, joiden päällä on merkintä, minkä nykyisen anturin tilalle kukin uusi anturi vaihdetaan. Tällöin mittauksiin ei tule katkoja. Viranomainen ei vaadi mittalaitteille voimassaolevaa kalibrointitodistusta, mutta valtaosa asiakkaistamme tilaavat kalibrointipalvelun, sillä uusien antureiden mukana tulevat myös uudet paristot. Tällöin asiakkaan ei tarvitse kantaa huolta niiden loppumisesta. Mikäli antureiden uudelleenkalibrointi on ajankohtainen, kannattaa pyytää tarjous Seemoton asiakaspalvelun sähköpostiosoitteesta support@seemoto.com.

Lisää kalibrointitodistusten sisältämistä tiedoista ja sähköisen järjestelmän käytöstä löydät allaolevasta Youtube -videosta.